نگاه ویژه به اپل واچ… مچ ساعتی
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

ویژگی ها وتکنولوژی بکار رفته در ایفون 12پرو

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
664 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
Nokia-X70-Pro
مشاهده بعدااضافه شده 3

Nokia X70 Pro

بالا