آزمایشات مخفی و سری فیلادلفیا ، مردی که به سال 2749 سفر کرده است
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

در آینده چه چیزی با اینترنت نسل 5 تغیر خواهد کرد ؟ – آیا نسل 5G تهدید است. یا فرصت ؟

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,994 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا