آیا انسان در آیندهٔ نزدیک تبدیل به ربات می شود؟ چیپ نورالینک و انقراض بشر.
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

آخرین مناظره بایدن و ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری با ترجمه همزمان

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
2,156 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا