استقبال بامدادی از بازگشت کارلوس کی‌روش
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

اولین صحبت‌های کارلوس کی‌روش در جمع خبرنگاران

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
647 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا