ترفند حقوقی ها ساعت8:30 الی9 صبح جهت خرید سهامها به پایین ترین قیمت و فروش همین سهام با ده درصد سود
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

مفهوم کندل سبز و قرمز در تحلیلهای تکنیکال

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,216 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا