حرکت تماشایی مسی 35 ساله به یاد گذشته
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

خلاصه بازی آرژانتین 2 – استرالیا 0

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
2,087 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا