در آینده چه چیزی با اینترنت نسل 5 تغیر خواهد کرد ؟ – آیا نسل 5G تهدید است. یا فرصت ؟
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

تئوری عجیب در سال 2020 – ناسا در ساخت پروژه کنترل ذهن؟؟

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,949 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا