سوالات بورسی قسمت دوم-آیا باید مانند حقوقی ها رفتارکنم؟هر وقت آنها می خرند منم بخرم یا نه؟؟
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

ترفند حقوقی ها ساعت8:30 الی9 صبح جهت خرید سهامها به پایین ترین قیمت و فروش همین سهام با ده درصد سود

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,184 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا