کسب دومین طلای ایران توسط رحمان عموزاد درمقابل جان دیاکومیهالیس مدال طلای رحمان بی رحم مسابقات جهانی
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

بخش اول گفت‌وگوی عادل فردوسی‌پور و کارلوس کی‌روش

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
507 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا